Home | Products & Services | Online Payment Gateway

Online Payment Gateway

PG (Payment Gateway) - เป็นบริการอีคอมเมิร์ซที่ช่วยประมวลผลข้อมูลบัตรเครดิตของลูกค้าผ่านช่องทางการชำระเงินออนไลน์และยังมีคุณสมบัติต่าง ๆ ​ ที่อำนวยความสะดวกในกระบวนการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้ค้าออนไลน์บนแพลตฟอร์มดิจิทัล ทั้งเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่นบนมือถือ​

เพิ่มช่องทางการชำระเงินออนไลน์ ผ่านระบบรับชำระเงินของทรีเพย์ที่สามารถรองรับได้ทั้งบัตรเครดิตและบัตรเดบิต การชำระผ่านตู้เอทีเอ็ม และเคาน์เตอร์บริการต่างๆ และการหักบัญชีอัตโนมัติ

ชำระเต็มผ่านบัตรเครดิตและบัตรเดบิต

ร้านค้าสามารถรับชำระค่าสินค้าและบริการผ่านบัตรเครดิตและเดบิต โดยทำธุรกรรมผ่านหน้ารับชำระเงินของ ทรีเพย์ หรือระบบ Tokenization ซึ่งช่วยลดปัญหาหน้าขาวจากการเปลี่ยนหน้าเว็บไซต์

ในหน้าการชำระเงินของ ทรี เพย์

ประโยชน์จากการชำระเงินที่ราบรื่นและคุณลักษณะการชำระเงินของ ทรี เพย์ เพื่อความเพลิดเพลินกับการชำระเงินที่ปลอดภัยและง่ายขึ้น

ชำระเงินด้วยคลิกเดียว

สร้างประสบการณ์การชำระเงินที่สะดวกสำหรับลูกค้า เพื่อชำระเงินให้เสร็จสิ้นด้วยกระบวนการแบบง่ายเพียงคลิกเดียว

ชำระเงินเป็นประจำ

สร้างแพลตฟอร์มการเรียกเก็บเงินอัตโนมัติที่เชื่อถือได้ซึ่งทำให้ผู้ค้าสามารถเรียกเก็บเงินจากลูกค้าได้อย่างสะดวกตามกำหนดเวลา

ผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ

เพื่อการตัดสินใจที่ง่ายขึ้นสำหรับลูกค้าเนื่องจากสามารถจ่ายเงินจำนวนเล็กน้อยสำหรับการซื้อสินค้าราคาสูง ทรี เพย์ ให้บริการโปรแกรมผ่อนชำระกับธนาคารผู้ออกแต่ละรายขั้นต่ำ 3,000 บาทต่อตะกร้าและ 500 บาทต่อเดือน ความหลากหลายของแผนการผ่อนชำระเริ่มตั้งแต่ 3 - 10 เดือน โดยธนาคารรายใหญ่ในประเทศไทยที่มีบัตรเครดิตมากกว่า 40 ประเภท​

ชำระผ่านบริการหักบัญชีอัตโนมัติ

ชำระผ่านธนาคารผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง โดนไม่จำเป็นต้องกรอกรหัสหรือยอดเงินใดๆ

ชำระผ่านตู้เอทีเอ็มและเคาน์เตอร์บริการ

ทรีเพย์ เพิ่มช่องทางการชำระเงินผ่านตู้เอทีเอ็มของธนาคารต่างๆ รวมถึงการชำระผ่านเคาน์เตอร์ผู้ให้บริการ เช่น mPay, Lawson108, Tops Market และอื่นๆ

ชำระเงินด้วย Thai QR

ชำระเงินโดยการสแกนรหัส QR ที่สร้างขึ้นจากแอพพลิเคชั่นบนมือถือ ลูกค้าสามารถสแกนรหัส QR ผ่านแอปพลิเคชันธนาคารบนมือถือเพื่อชำระเงินได้ทันที ลูกค้าต้องยืนยันการชำระเงินโดยกรอก OTP / รหัสผ่านก่อนการชำระเงิน (ขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละธนาคาร)

WeChat pay

เริ่มโอกาสในการรับชำระเงินผ่านวีแชทเพย์ ง่ายๆกับเรา ในรูปแบบการแสกนผ่านสแตติกและไดนามิกคิวอาร์โค้ดหรือผ่านคิวอาร์โค้ดแบบเดิม โดยมีระบบไวท์เลเบล เอพีไอรองรับ