faq

Home | FAQ

ทรีเพย์ เป็นผู้ให้บริการการรับชำระเงินระดับโลกที่มีความเชี่ยวชาญในการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดของโลกมาสู่ประเทศไทย เรามีแนวคิดในการนำความคิดริเริ่มนี้มาช่วยเปลี่ยนประเทศไทยให้เข้ากับการเป็นศูนย์กลางทางเทคโนโลยีชั้นนำของเอเชียต่อไป ทรี เพย์ ก่อตั้งขึ้นโดยการร่วมทุนระหว่าง บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) บริษัท เอส เค เทเลคอม จำกัด และ บริษัท เอ็นเอชเอ็น เคซีพี จำกัด โดยการนำมาตรฐานโครงสร้างการรับชำระเงินระดับโลกที่ได้รับการพัฒนาในประเทศเกาหลีโดย เอส เค เทเลคอม และ เอ็นเอชเอ็น เคซีพี มาใช้ในประเทศไทยเพื่อเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับการทำธุรกรรมการรับชำระเงินออนไลน์ในประเทศไทย

 • สินค้าหรือบริการที่ขัดต่อกฏหมายและศีลธรรม
  • อาวุธปืน, วัตถุระเบิด, อาวุธยุทโธปกรณ์, อาวุธทำลายล้างสูง
  • ผลิตภัณฑ์สารเคมีที่เป็นอันตรายร้ายแรง หรือ ห้ามจำหน่าย เช่น น้ำยาฆ่าแมลง, ผลิตภัณฑ์ Stem cell ทุกชนิด, สเตียรอยด์
  • ยาเสพย์ติดและอุปกรณ์การเสพทุกประเภท
  • ขายยาทุกประเภท
  • ร้านขายยาสูบ (รวมถึงบุหรี่ไฟฟ้า)
  • ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกัญชา, เมล็ดพันธุ์กัญชา
  • ผลิตภัณฑ์ส่งเสริมทางเพศและสื่อลามกอนาจารทุกประเภท
  • การพนัน, ดูดวง, การจับฉลากที่ไม่มีใบอนุญาต
 • การละเมิดลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา
  • ผลิตภัณฑ์ที่ลอกเลียนแบบหรือสำเนาเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียง
  • เว็บไซด์ที่ผิดกฏหมายและละเมิดลิขสิทธิ์
 • ธุรกิจข้ามประเทศที่ไม่ได้จดทะเบียนบริษัทในประเทศไทยอย่างถูกต้อง
 • สัตว์ป่าสงวน, เขาหรืองาจากสัตว์ป่า, สิ่งมีชีวิต
 • แหล่งเงินทุนให้กู้ยืมที่ไม่มีใบอนุญาต
 • ธุรกิจจัดหาคู่
 • ธุรกิจรับสั่งจองสินค้าล่วงหน้า (Pre-order)
 • Cryptocurrency

** เงื่อนไขการพิจารณาเป็นไปตามดุลพินิจที่บริษัท ทรี เพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

ร้านค้าสามารถส่งเอกสารการสมัครมาได้ที่ partners@treepay.co.th หรือ คลิกที่นี่

ร้านค้าสามารถสมัครใช้บริการ ทรี เพย์ ได้มากกว่า 1 บัญชีแต่ต้องนำส่งเอกสารในการสมัครแยกตามแต่ละบัญชี เพื่อจะได้รับรหัสร้านค้าตามที่อยู่ที่ต่างกันต่อไป

ทรีเพย์ จะนำส่งใบเสร็จรับเงิน หรือใบกำกับภาษีให้ร้านค้าทางไปรษณีย์ เดือนละครั้ง และในขณะเดียวกันร้านค้ายังสามารถดูยอดเงินที่ ทรีเพย์ ทำการโอนให้ได้ด้วยตนเองที่ศูนย์บริการคู่ค้า

ร้านค้าสามารถเพิ่มช่องทางการรับชำระเงินที่หลากหลายด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัย การนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ตรงกับความต้องการ รวมไปถึงการดูแลร้านค้าและบริการหลังการขายอย่างใกล้ชิด

กรุณาทำตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้:
 • คลิกปุ่ม “เข้าสู่ระบบ” (ด้านมุมบนขวา)
 • คลิกปุ่ม “ลืมรหัสผ่าน?” (ด้านล่างปุ่มลงชื่อเข้าใช้งาน)
 • กรอกข้อมูลที่จำเป็นในช่องว่าง จากนั้นคลิกปุ่ม "ตกลง"
 • ระบบจะส่งรหัสผ่านชั่วคราวไปให้คุณทางอีเมล์ที่ลงทะเบียนไว้กับ ทรีเพย์

** เราแนะนำให้คุณตั้งรหัสผ่านใหม่อีกครั้ง เพื่อเพิ่มความปลอดภัย

ประเภทธุรกิจ: กรณีนิติบุคคล
 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด, หนังสือจัดตั้งห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือหนังสือจัดตั้งคณะบุคคล, พร้อมวัตถุประสงค์โดยต้องจดทะเบียนมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 6 เดือน* (คัดสำเนาไม่เกิน 6 เดือน)
 • สำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของกิจการ/ผู้มีอำนาจลงนาม (อายุ 20 ปีขึ้นไป)
 • กรณีชาวต่างชาติ สำเนาหนังสือเดินทางและใบอนุญาตการทำงาน (work permit) ที่ยังไม่หมดอายุ
 • สำเนารายการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท (บอจ.3)
 • สำเนาหนังสือบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5)
 • สำเนาทะเบียนพาณิชย์หรือทะเบียนการค้า โดยจดทะเบียนมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน
 • สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. 20) ซึ่งออกให้โดยกรมสรรพากร
 • สำเนาบัญชีออมทรัพย์ หรือ กระแสรายวัน (เป็นบัญชีในนามบริษัท) สำหรับรับเงินโอนจาก ทรีเพย์
 • สำเนาหนังสือรับรองการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นๆ ซึ่งออกให้โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ตัวอย่าง หนังสือรับรองเกี่ยวกับเภสัชกรรม, หนังสือรับรองเกี่ยวกับเครื่องสำอาง เป็นต้น)
ประเภทธุรกิจ: กรณีบุคคลธรรมดา
 • สำเนาทะเบียนพาณิชย์หรือทะเบียนการค้า โดยจดทะเบียนมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน
 • สำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของธุรกิจ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาบัญชีออมทรัพย์ หรือ กระแสรายวัน (เป็นบัญชีในนามร้านค้าหรือเจ้าของกิจการ) สำหรับรับเงินโอนจาก ทรีเพย์
 • สำเนาหนังสือรับรองการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นๆ ซึ่งออกให้โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ตัวอย่าง หนังสือรับรองเกี่ยวกับเภสัชกรรม, หนังสือรับรองเกี่ยวกับเครื่องสำอาง เป็นต้น)
 • สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. 20) ซึ่งออกให้โดยกรมสรรพากร

** หมายเหตุ: สำเนาของเอกสารข้างต้นทุกฉบับต้องมีการเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนาม หรือ กรรมการผู้จัดการของร้านค้า

ประเภทธุรกิจ เอกสารที่จำเป็น
ตัวแทนนายหน้าประกัน ใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกัน
ตัวแทนประกัน ใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกัน
ตัวแทนจำหน่ายปิโตรเลียม ใบอนุญาตเป็นตัวแทนจำหน่ายปิโตรเลียม
คลินิก ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล และใบอนุญาตจากสำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ
คลินิกการแพทย์ ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล
อุปกรณ์ทางการแพทย์ ใบอนุญาตเครื่องใช้ทางการแพทย์
โรงพยาบาล ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล
ร้านเสริมสวย ได้รับการรับรองสำหรับธุรกิจร้านเสริมสวย
(ใบรับรองมีอายุ 2 ปีนับจากวันที่ออก)
นวดแผนโบราณ ใบอนุญาตจากสำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ
สปา ใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ และใบอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการเพื่อสุขภาพ และใบรับรองมาตรฐานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพหรือเพื่อเสริมสวย
เครื่องสำอางค์ ใบอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
สมุนไพร และยา ใบอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) / ใบอนุญาตโฆษณายาทางสื่อทั่วไป
อาหาร ใบอนุญาตโฆษณาอาหารต่อประชาชนทั่วไป
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ใบอนุญาตขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยกรมสรรพสามิต
ธุรกิจนำเที่ยว ใบอนุญาตธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์
โรงแรม / อพาร์ทเม้นต์ ใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม
ตัวแทนจำหน่ายตั๋วเครื่องบิน ใบอนุญาตเป็นตัวแทนจำหน่ายตั๋วเครื่องบิน
โรงเรียน ใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียน หรือใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนในระบบ หรือใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนนอกระบบ
การซื้อขายข้าว ขายส่ง: ใบอนุญาตประกอบการค้าข้าว
ขายปลีก: - ไม่จำเป็น -

ประเภทธุรกิจ: กรณีนิติบุคคล

 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด, หนังสือจัดตั้งห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือหนังสือจัดตั้งคณะบุคคล, พร้อมวัตถุประสงค์โดยต้องจดทะเบียนมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 6 เดือน* (คัดสำเนาไม่เกิน 6 เดือน)
 • สำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของกิจการ/ผู้มีอำนาจลงนาม (อายุ 20 ปีขึ้นไป)
 • กรณีชาวต่างชาติ สำเนาหนังสือเดินทางและใบอนุญาตการทำงาน (work permit) ที่ยังไม่หมดอายุ
 • สำเนารายการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท (บอจ.3)
 • สำเนาหนังสือบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5)
 • สำเนาทะเบียนพาณิชย์หรือทะเบียนการค้า โดยจดทะเบียนมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน
 • สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. 20) ซึ่งออกให้โดยกรมสรรพากร
 • สำเนาบัญชีออมทรัพย์ หรือ กระแสรายวัน (เป็นบัญชีในนามบริษัท) สำหรับรับเงินโอนจาก ทรีเพย์
 • สำเนาหนังสือรับรองการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นๆ ซึ่งออกให้โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ตัวอย่าง หนังสือรับรองเกี่ยวกับเภสัชกรรม, หนังสือรับรองเกี่ยวกับเครื่องสำอาง เป็นต้น)

ประเภทธุรกิจ: กรณีบุคคลธรรมดา

 • สำเนาทะเบียนพาณิชย์หรือทะเบียนการค้า โดยจดทะเบียนมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน
 • สำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของธุรกิจ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาบัญชีออมทรัพย์ หรือ กระแสรายวัน (เป็นบัญชีในนามร้านค้าหรือเจ้าของกิจการ) สำหรับรับเงินโอนจาก ทรีเพย์
 • สำเนาหนังสือรับรองการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นๆ ซึ่งออกให้โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ตัวอย่าง หนังสือรับรองเกี่ยวกับเภสัชกรรม, หนังสือรับรองเกี่ยวกับเครื่องสำอาง เป็นต้น)
 • สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. 20) ซึ่งออกให้โดยกรมสรรพากร

** หมายเหตุ: สำเนาของเอกสารข้างต้นทุกฉบับต้องมีการเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนาม หรือ กรรมการผู้จัดการของร้านค้า

ประเภทธุรกิจ เอกสารที่จำเป็น
ตัวแทนนายหน้าประกัน ใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกัน
ตัวแทนประกัน ใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกัน
ตัวแทนจำหน่ายปิโตรเลียม ใบอนุญาตเป็นตัวแทนจำหน่ายปิโตรเลียม
คลินิก ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล และใบอนุญาตจากสำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ
คลินิกการแพทย์ ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล
อุปกรณ์ทางการแพทย์ ใบอนุญาตเครื่องใช้ทางการแพทย์
โรงพยาบาล ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล
ร้านเสริมสวย ได้รับการรับรองสำหรับธุรกิจร้านเสริมสวย
(ใบรับรองมีอายุ 2 ปีนับจากวันที่ออก)
นวดแผนโบราณ ใบอนุญาตจากสำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ
สปา ใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ และใบอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการเพื่อสุขภาพ และใบรับรองมาตรฐานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพหรือเพื่อเสริมสวย
เครื่องสำอางค์ ใบอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
สมุนไพร และยา ใบอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) / ใบอนุญาตโฆษณายาทางสื่อทั่วไป
อาหาร ใบอนุญาตโฆษณาอาหารต่อประชาชนทั่วไป
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ใบอนุญาตขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยกรมสรรพสามิต
ธุรกิจนำเที่ยว ใบอนุญาตธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์
โรงแรม / อพาร์ทเม้นต์ ใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม
ตัวแทนจำหน่ายตั๋วเครื่องบิน ใบอนุญาตเป็นตัวแทนจำหน่ายตั๋วเครื่องบิน
โรงเรียน ใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียน หรือใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนในระบบ หรือใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนนอกระบบ
การซื้อขายข้าว ขายส่ง: ใบอนุญาตประกอบการค้าข้าว
ขายปลีก: - ไม่จำเป็น -

ทรีเพย์ รองรับการชำระเงินแบบ 3D Secure โดยถ้าร้านค้าใดมีความประสงค์ที่จะใช้บริการแบบ 3D Secure กรุณาติดต่อเรา เพื่อเปิดใช้งานบริการนี้ในบัญชีของคุณต่อไป

กรุณา คลิกที่นี่จากนั้นกรอกข้อมูลที่จำเป็นในแบบฟอร์มออนไลน์ หรือส่งมาที่contact@treepay.co.th

 • สำแบบฟอร์มขอรับบริการเพิ่มเติม (Additional Payment Option Form)...ดาวน์โหลด
 • Business Info_Change request form (เปลี่ยนแปลงข้อมูลสมาชิกประเภทธุรกิจ)...ดาวน์โหลด
 • Business Data_Change request form (เปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลบัญชี Treepay)...ดาวน์โหลด
 • หนังสือแต่งตั้งและมอบอำนาจหัก ณ. ที่จ่าย...ดาวน์โหลด