ที่อยู่

บริษัท ทรี เพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

เลขที่ 72 ชั้น 3 อาคารแคท ทาวเวอร์ ถนนเจริญกรุง
แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพ 10500

เบอร์โทรศัพท์ : +66 2 105 4999

อีเมล์ : contact@treepay.co.th

เวลาให้บริการ 9.00 - 18.00

ดูแผนที่