ที่อยู่

บริษัท ทรี เพย์ (ประเทศไทย) จำกัด725 อาคารเมโทรโพลิส ชั้น 12, ถนนสุขุมวิท,
แขวงคลองตันเหนือ, เขตวัฒนา, กทม. 10110

เบอร์โทรศัพท์ : +66 2 105 4999

อีเมล์ : contact@treepay.co.th

เวลาให้บริการ 9.00 - 18.00

ดูแผนที่