เกี่ยวกับเรา

Home | เกี่ยวกับเรา

ทรีเพย์ คือผู้เชี่ยวชาญด้านระบบรับชำระเงินออนไลน์

ทรีเพย์ คือผู้เชี่ยวชาญด้านระบบรับชำระเงินออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในประเทศไทย เราเป็นผู้ริเริ่มที่จะทำให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางเทคโนโลยีในภูมิภาคเอเชีย

ทรีเพย์ก่อตั้งโดยความร่วมมือ ระหว่าง บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) บริษัท เอส เค เทเลคอม จำกัด และ บริษัท เอ็นเอชเอ็น เคซีพี จำกัด โดยนำแพลตฟอร์มการรับชำระเงิน และความรู้จากประเทศเกาหลีโดย บริษัท เอส เค เทเลคอม จำกัด และ บริษัท เอ็นเอชเอ็น เคซีพี จำกัด ทั้งนี้ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เล็งเห็นการเข้าถึงกลุ่มตลาดออนไลน์และช่วยเหลือธุรกิจสำหรับคนไทย ตามนโยบาย ไทยแลนด์ 4.0

วิสัยทัศน์

เพื่อเป็นผู้ให้บริการรับชำระเงินที่อำนวยความสะดวกมากที่สุดในไทย ในด้านเทคโนโลยีการรับชำระเงินและรองรับการชำระเงินในรูปแบบต่างๆ

พันธกิจ

ส่งมอบบริการระบบรับชำระเงินที่ดีที่สุด รวมถึงระบบรับชำระเงินที่มีความปลอดภัยสูงสุดแก่ร้านค้าสมาชิก เพื่อความสำเร็จ และความก้าวไกลของระบบธุรกิจในประเทศไทย